ฮานอย ฮาลอง ซาปา 26-30 กรกฎาคม 2560

ฮานอย ฮาลอง ซาปา 26-30 กรกฎาคม 2560

ทัวร์เวียดนาม 2560 ยอดเขาฮัมรอง  ยอดเขาฟานซิปัน  Silver Water Fall  ล่องเรือ อ่าวฮาลอง  ถ้ำ Thien Cung มรดกโลก พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์  วัดเจดีย์เสาเดียว   วิหารวรรณกรรม  โชว์หุ่นกระบอกน้ำ ช้อปปิ้งถนน 36 สาย

฿16,955.00

  • รายละเอียด

รายละเอียด

ทัวร์เวียดนาม 2560

ยอดเขาฮัมรอง  ยอดเขาฟานซิปัน  Silver Water Fall

ล่องเรือ อ่าวฮาลอง  ถ้ำ Thien Cung มรดกโลก

พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์  วัดเจดีย์เสาเดียว

วิหารวรรณกรรม  โชว์หุ่นกระบอกน้ำ

 ช้อปปิ้งถนน 36 สาย

เดินทางกลับกรุงเทพฯ

โดยสายการบิน : นกแอร์

รายการทัวร์ ฮานอย ฮาลอง ซาปา 26-30 กรกฎาคม 2560

กรุณา อ่านรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง