Incheon Gangwha Palmido 27-31 กรกฎาคม 2560

Hot

Incheon Gangwha Palmido 27-31 กรกฎาคม 2560

ทัวร์เกาหลี 2560 ล่องเรือทะเลเที่ยวเกาะต้องห้าม Palmido Island บันไดแห่งพร 419 ขั้น พระพุทธรูปแกะสลักบนหินผา หินประหลาด STONEHENG สโตนเฮนจ์เกาหลี 3 เกาะลอยน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก+แม่น้ำฮัน+โชว์น้ำพุสายรุ้งที่สะพานบันโพ ฉลองเทศกาล ดอกซากุระเกาหลี (พ็อตโกตบาน)

฿15,900.00

  • รายละเอียด

รายละเอียด

ทัวร์เกาหลี 2560

ล่องเรือทะเลเที่ยวเกาะต้องห้าม Palmido Island

บันไดแห่งพร 419 ขั้น พระพุทธรูปแกะสลักบนหินผา

หินประหลาด STONEHENG สโตนเฮนจ์เกาหลี

3 เกาะลอยน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก+แม่น้ำฮัน+โชว์น้ำพุสายรุ้งที่สะพานบันโพ

ฉลองเทศกาล ดอกซากุระเกาหลี (พ็อตโกตบาน)

เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน : JIN AIR (LJ)

รายการ ทัวร์เกาหลี Incheon Gangwha Palmido 27-31 กรกฎาคม 2560

กรุณา อ่านรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง