อินชอน เมียงดง ล่องเรือแม่น้ำฮัน 23-27 สิงหาคม 2560

อินชอน เมียงดง ล่องเรือแม่น้ำฮัน 23-27 สิงหาคม 2560

ทัวร์เกาหลี 2560 หมู่บ้านเทพนิยาย  China Town  เกาะนามิ โซลทาวเวอร์  พระราชวังเคียงบ็อกกุง ล่องเรือแม่น้ำฮัน  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ พลอยอเมทีส  Trick Eye

฿14,900.00

  • รายละเอียด

รายละเอียด

ทัวร์เกาหลี 2560

หมู่บ้านเทพนิยาย  China Town  เกาะนามิ

โซลทาวเวอร์  พระราชวังเคียงบ็อกกุง

ล่องเรือแม่น้ำฮัน  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์

พลอยอเมทีส  Trick Eye

เดินทางโดยสายการบิน : JIN AIR

รายการ ทัวร์เกาหลี อินชอน เมียงดง ล่องเรือแม่น้ำฮัน 23-27 สิงหาคม 2560

กรุณา อ่านรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง