อินชอน เมียงดง สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 19-23 สิงหาคม 2560

อินชอน เมียงดง สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 19-23 สิงหาคม 2560

ทัวร์เกาหลี 2560 เกาะนามิ  หมู่บ้านเทพนิยาย วัดวาวูจองซา  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ โรงเรียนสอนทำกิมจิ  แต่งกายชุดฮันบก พิพิธภัณฑ์ศิลปะสามมิติ  เมืองน้ำแข็งแกะสลัก

฿13,900.00

  • รายละเอียด

รายละเอียด

ทัวร์เกาหลี 2560

เกาะนามิ  หมู่บ้านเทพนิยาย

วัดวาวูจองซา  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์

โรงเรียนสอนทำกิมจิ  แต่งกายชุดฮันบก

พิพิธภัณฑ์ศิลปะสามมิติ  เมืองน้ำแข็งแกะสลัก

โดยสายการบิน : JIN AIR

รายการ ทัวร์เกาหลี อินชอน เมียงดง สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 19-23 สิงหาคม 2560

กรุณา อ่านรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง