ฮ่องกง เซินเจิ้น ซัวเถา 27-30 กรกฎาคม 2560

ฮ่องกง เซินเจิ้น ซัวเถา 27-30 กรกฎาคม 2560

ทัวร์ฮ่องกง 2560 เซินเจิ้น ซัวเถา 4วัน 3คืน ไปทัวร์เดียว อิ่มทั้งบุญ ได้ทั้งช้อป ช้อปปิ้ง LOWU CENTER วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้ง ย่านนาธาน นมัสการเจ้าพ่อเสือ ไต่ฮงกง เจ้าแม่ทับทิม

฿15,999.00

  • รายละเอียด

รายละเอียด

ทัวร์ฮ่องกง 2560

ฮ่องกง เซินเจิ้น ซัวเถา 4วัน 3คืน

ไปทัวร์เดียว อิ่มทั้งบุญ ได้ทั้งช้อป !!!

เซินเจิ้น…ช้อปปิ้ง LOWU CENTER

ฮ่องกง…วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้ง ย่านนาธาน

ซัวเถา…นมัสการเจ้าพ่อเสือ  ไต่ฮงกง  เจ้าแม่ทับทิม

เดินทางโดยสายการบิน : HONG KONG AIRLINE

รายการ ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น ซัวเถา 27-30 กรกฎาคม 2560

กรุณา อ่านรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง