ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เซินเจิ้น 20-23 กรกฎาคม 2560

ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เซินเจิ้น 20-23 กรกฎาคม 2560

ทัวร์ฮ่องกง 2560 ดิสนีย์แลนด์ เซินเจิ้น 4 วัน 3 คืน ท่องดินแดนแห่งความฝัน นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิม อันศักดิ์สิทธิ์ ที่อ่าวรีพลัสเบย์ ช้อปปิ้ง Lowu Center ชมโชว์ MANGROVE GROOVE 3D

฿15,999.00

  • รายละเอียด

รายละเอียด

ทัวร์ฮ่องกง 2560

ฮ่องกง “ดิสนีย์แลนด์” เซินเจิ้น 4 วัน 3 คืน

ท่องดินแดนแห่งความฝัน “ดีสนีย์แลนด์”

นมัสการ “องค์เจ้าแม่กวนอิม” อันศักดิ์สิทธิ์ ที่อ่าวรีพลัสเบย์

ช้อปปิ้ง Lowu Center ชมโชว์ MANGROVE GROOVE 3D

โดยสายการบิน : HONG KONG AIRLINE

รายการ ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เซินเจิ้น 20-23 กรกฎาคม 2560

กรุณา อ่านรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง